Endoskopowe Leczenie Guzków Krwawniczych / Hemoroidów

Opaskowanie żylaków odbytu metodą Barrona

To małoinwazyjna, skuteczna i bezpieczna metoda leczenia choroby hemoroidalnej. Zabieg wykonywany w warunkach ambulatoryjnych. Polega ona na założeniu gumowych opasek na szyję guzka krwawniczego, co doprowadza do jego martwicy i oddzielenia się od podstawy tworzącego go żylnego ciała jamistego

Może być ona stosowana w żylakach odbytu I, II i wybranych przypadkach guzków III stopnia.

Hemoroidy – przyczyny powstawania

•    siedzący tryb życia,
•    brak aktywności fizycznej,
•    uprawianie niektórych sportów tj. jazda konno, kolarstwo,
•    nieprawidłowa dieta,
•    otyłość,
•    picie małej ilości płynów,
•    ciąża i związane z nią zmiany hormonalne.

Technika zabiegu

W trakcie zabiegu, wybrany guzek krwawniczy zostaje dokładnie oceniony w badaniu anoskopowym. Następnie, poprzez anoskop zakłada się gumowy pierścień na podstawę guzka za pomocą specjalnego przyrządu – aplikatora, składającego się z cylindra, na którym założone są podwiązki. Po wyborze guzka przeznaczonego do podwiązania wciąga się błonę śluzową do cylindra, a następnie zsuwa się podwiązki na szypułę guzka.

Oddzielenie się niedokrwionego żylaka odbytu od jego podstawy następuje zwykle po okresie 10 do 16 dni od wykonania zabiegu. W trakcie jednego zabiegu możliwe jest założenie gumowych opasek na wszystkie żylaki odbytu. Jednakże w większości przypadków zabiegi wykonuje się oddzielnie, usuwając jeden guzek krwawniczy. Kolejne guzki są usuwane w odstępach 3 do 4 tygodni. Usuwanie kolejno tylko jednego guzka krwawniczego zmniejsza ryzyko powikłań związanych z występowaniem martwicy.

Powikłania

Powikłania związane z metodą Barrona mogą obejmować bardzo silny ból w kanale odbytu, towarzyszący nieprawidłowemu założeniu gumek poniżej linii grzebieniastej lub pojawienie się silnego skurczu zwieraczy odbytu w następstwie zabiegu. W przypadku wystąpienia silnego bólu po zabiegu, konieczne jest usuniecie założonych gumek. W przypadku zsunięcia się gumowych ligatur z guzka krwawniczego może pojawić się nieznaczne krwawienie występujące zwykle pomiędzy drugim i czwartym dniem od zabiegu. Nieznaczne krwawienie z odbytu, pojawiające pomiędzy piątym i siódmym dniem od zabiegu, może być wywołane powstaniem owrzodzenia lub martwicą błony śluzowej niedokrwionej części żylaka. Krwawienie może również pojawić się w chwili oddzielania się guzka od jego podstawy – najczęściej po okresie 2 tygodni od zabiegu.

Do innych powikłań metody Barrona zalicza się:

•    Powstanie zakrzepu w niedokrwionej części żylaka, co może prowadzić do wystąpienia dość intensywnego bólu w obrębie wyczuwalnego w kanale odbytu twardego guzka,
•    W miejscu założenia gumki może dojść do rozwoju miejscowego stanu zapalnego lub ropnia – stały ból, gorączka i ewakuująca się ropna treść z odbytu mogą sygnalizować tego typu powikłanie,
•    Odnotowano również pojedyncze zakażenia ogólnoustrojowe powstałe w następstwie leczenia żylaków odbytu metodą Barrona.

Większość chorych leczonych metodą Barrona odczuwa po zabiegu wrażenie pełności w kanale odbytu do chwili odpadnięcia niedokrwionego guzka. Dyskomfort ten nie wymaga leczenia, z wyjątkiem zapobiegania występowaniu zaparć po zabiegu.

Ból związany z leczeniem hemoroidów metoda Barrona jest podawany przez około 8 procent chorych. Krwawienie występuje w 3 procentach przypadków. Tworzenie się zakrzepów w podwiązanej części żylaka dotyczy 1,5 procenta chorych. Poważne powikłania infekcyjne dotyczą 0,1 procenta chorych.

Skuteczność metody Barrona w leczeniu guzków krwawniczych można ocenić na około 80-90 procent dla żylaków I,II i III stopnia. U niektórych chorych zabieg powinien być powtórzony. W przypadku nawrotu choroby należy zastosować leczenie operacyjne.
Przeciwwskazania.

Przeciwskazania

Podstawowym przeciwwskazaniem do leczenia żylaków odbytu metodą Barrona jest stan zapalny kanału odbytu i odbytnicy. Zabieg może być wykonany po ustąpieniu stanu zapalnego. Do przeciwwskazań względnych zalicza się żylaki odbytu IV stopnia oraz przyjmowanie doustnych antykoagulantów.